Kliknij TUTAJ aby przeczytać informację o plikach Cookie

Sieć wodociągowa

W świetle dzisiejszych przepisów sieć od instalacji rozróżnia właściciel. Jeżeli właścicielem jest zakład dostarczający (w tym wypadku wodociągi lub gmina) mówimy o sieci. Własność zaczyna się za zaworem głównym. Kiedy kupujemy działkę, warto sprawdzić czy jest uzbrojona w podstawowe media, takie jak prąd czy woda. Jeśli nieruchomość nie posiada dostępu do sieci wodociągowej, konieczna będzie budowa przyłącza wodociągowego. Na tym etapie możemy także przeprowadzić budowę instalacji kanalizacyjnej. Ważnym elementem jest sprawdzenie, czy przez działkę nie przechodzą sieci przesyłowe. W takim wypadku, najczęściej odpowiedni zakład wymaga wykonania ,, przekładki sieci” na własny koszt. Ze względu na skomplikowaną procedurę wykonania projektu oraz zdobycia pozwoleń i warunków zabudowy, rozsądnym jest powierzyć wykonanie takich prac firmie która zna drogę i w sposób profesjonalny zapewni bezstresową realizację projektu oraz wykonanie prac sanitarnych.

Na czym polega budowa wodociągu?

Zanim rozpocznie się budowa sieci wodociągowej potrzebny jest projekt wodociągu. Bez niego wykonawca nie może podjąć prac i wykonać instalacji wodociągowej. Przed przystąpieniem do projektowania, należy uzyskać należyte i wymagane z prawem pozwolenia z różnych urzędów oraz instytucji. Kiedy uprawniony projektant wykona nam projekt możemy rozpocząć budowę sieci. Jeżeli posiadamy na to warunki i możliwości warto by za jednym razem zostały wykonane wodociągi i kanalizacja.

Budowa wodociągów zaczyna się od wykonania wykopów, oraz zabezpieczenia ich ścian. Rodzaj wykopu będzie zależał od warunków gleby i poziomu wód. Jeżeli na terenie prac wystąpi wysoki poziom wód gruntowych niezbędne będzie wykonanie odwodnienia przez rozpoczęciem właściwych robót. Od rodzaju gruntu zależy również sposób w jaki układamy rurociągi wodne. Jeżeli podłoże jest gliniaste lub skaliste należy najpierw wykonać zagęszczoną podsypkę, a dopiero następnie ułożyć rurociąg. Na gruntach torfowych najpierw należy usunąć wierzchnią warstwę torfu. Następnie układamy rury albo żeliwne, albo z tworzywa sztucznego. Na końcu wykonywana jest płyta z betonu lub żelbetu.

W miejscach gdzie wodociąg dokonuje zmiany kierunku, na przykład na zakręci drogi, należy szczególnie zabezpieczyć rurociąg oraz wzmocnić złącza. Dodatkowo w celu stabilizacji wodociągu należy go zakotwiczyć lub zastosować bloki oporowe.

Co dalej po ułożeniu wodociągu?

Jeśli sieć wodociągowa jest już przygotowana, należy wykonać próbę ciśnieniową. Wykonujemy ją po ułożeniu rurociągu i częściowym przysypaniu, pozostawiając złącza niezakryte. Próba ma na celu sprawdzenie szczelności wodociągu. Przed jej rozpoczęciem należy dokonać kalibracji urządzeń, a następnie powoli napełnić rurociąg wodą. Cała próba trwa nie więcej niż pół godziny. Jeśli wypadnie pozytywnie można w całości przysypać złącza wodociągu i zagęścić grunt.