Kliknij TUTAJ aby przeczytać informację o plikach Cookie

Roboty rozbiórkowe

Kiedy chcemy usunąć z naszej działki stary budynek niezbędna będzie rozbiórka budynku. Jak ją wykonać i się do niej przygotować?

Na czym polega rozbiórka budynku

Rozbiórka budynku to z reguły prace wyburzeniowe, polegające na usunięciu z działki istniejącego obiektu. Roboty należy rozpocząć od zdobycia odpowiednich pozwoleń. Pierwszą czynnością prac rozbiórkowych jest usunięcie instalacji sanitarnych. Zaniedbanie tego ruchu zawsze prowadzi do trudności w prowadzeniu robót oraz narażania życia i zdrowia pracowników i osób poruszających się w okolicy prowadzonych robót. Zaczynamy od odcięcia dopływu gazu i zabezpieczenia gazociągu, prawie zawsze przy obecności przedstawiciela gazowni. Po odcięciu dopływu gazu, należy wysycić przewody gazowe gazami szlachetnymi, aby zapewnić bezpieczną pracę palnikami, piłami czy szlifierkami. Odcięcie sieci ciepłowniczych również jest konieczne, gdyż w sieciach preizolowanych płynie czynnik o minimalnej temperaturze 70oC a w okresie grzewczym nawet do 130oC. Woda może generować podtopienia sprzętu lub podmywanie fundamentów co również wpływa negatywnie na bezpieczeństwo prac. O  niebezpieczeństwie niezaizolowanych kabli energetycznych średnie lub wysokiego napięcia na pewno nie trzeba nikogo przekonywać. A ostatnim aspektem jest kanalizacja, która oprócz nieprzyjemnych zapachów może być źródłem niebezpiecznych chorób. Rozbiórka często opiera się na pracach na wysokościach. Zanim uskutecznimy prace rozbiórkowe musimy zapewnić sobie miejsce do składowania gruzu i elementów, z których zbudowany był rozbierany budynek. Jeżeli roboty rozbiórkowe dotyczą obiektu przylegającego bezpośrednio do innego obiektu, przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio zabezpieczyć budynek.

Kto może prowadzić roboty rozbiórkowe?

Rozbiórkę budynku warto zlecić wykwalifikowanym pracownikom, posiadającym specjalistyczny sprzęt i doświadczenie. Często rozbiórkę  budynku warto połączyć jest z pracami ziemnymi, gdyż obie te specjalizacje zajmują się oczyszczeniem gruntu przed budową. Roboty rozbiórkowe często są podejmowane z powodu stwarzania zagrożenia bezpieczeństwu ludzi i mienia przez budynek. Decyzję o niezdatności do użytku możemy podjąć sami, lub najczęściej orzeka o tym organ państwowy jakim jest Inspekcja budowlana ( w zależności od lokalizacji budynku różne jego szczeble). Prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób ostrożny, przemyślany  i bezpieczny.