Kliknij TUTAJ aby przeczytać informację o plikach Cookie

Instalacja biogazowa

Stan ustawodawstwa w przestrzeni międzynarodowej nie pozwala na jednoznaczne określenie zakresu praw i obowiązków dotyczących producentów biogazu, chcących wprowadzać wyprodukowany surowieć do sieci ogólnej. Konkluzja istniejących przepisów jest krótką sentencją mówiącą, że parametry biometanu nie mogą odróżniać go od surowca kopalnego. Ogólnikowo stwierdza się, że nie może zawierać substancji potencjalnie szkodliwych dla sieci, do której zostanie wpompowany.

Biogazownia rolnicza jest rozwiązaniem wspomagającym procesy optymalizacyjne w wykorzystaniu dostępnych i alternatywnych źródeł energii. Jak na całym świecie, tak biogazownie w Polsce pozwalają na efektywne wykorzystanie paliwa. Tłoczenie go do sieci ogólnej sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu i zmniejszeniu strat związanych z koniecznością lokalnego zagospodarowania całości wyprodukowanego biogazu.

Prace legislacyjne prowadzone przez administrację unijną mają doprowadzić do stanu, kiedy biogazownia przydomowa będzie zjawiskiem powszechnym, a produkcja biogazu i biometanu pozwoli producentom rozwinąć pełnię możliwości. Na chwilę obecną większy wpływ na realizacje polityki lokalnej dotyczącej powstawania biogazowni ma prawodawstwo lokalne. Są państwa jak Dania, gdzie gaz może być transportowany odrębnymi sieciami przesyłowymi.

W Niemczech koszty związane z dostosowaniem infrastruktury do przyjęcia paliwa ponosi zarządca sieci ogólnej, nie biogazownia. Koszt, który obciąża producenta, to wartość przyłącza.

W Polsce instalacja biogazowa powstaje na mocy dokumentu, który został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki przyjęty przez Radę Ministrów 13.07.2010 r.

Rodzime firmy wykonawcze znajdując kompromis z przepisami, są w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Nowoczesne instalacje to nie tylko zbiornik na biogaz. W myśl realizowanego nurtu technologicznego powstające biogazownie wyposażone są w agregat kogeneracyjny na biogaz. W myśl uniwersalnej optymalizacji produkcja energii elektrycznej odbywa się z równoległą produkcją ciepła użytkowego.